Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/2231 2019 m. gruodžio 10 d. dėl monetų emisijos apimties 2020 metais patvirtinimo (ECB/2019/40)