Решение (ЕС) 2019/2231 на Европейската централна банка от 10 декември 2019 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2020 година (ЕЦБ/2019/40)