Kohtujuristi ettepanek - Kokott - 8. veebruar 2007.