Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/423 z 13. marca 2019, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie na skupinu biocídnych výrobkov s názvom „Skupina biocídnych výrobkov Novadan na dezinfekciu strukov“