2019 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/423, kuriuo biocidinių produktų grupei „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas