Rapport om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2007 samt genomförandeorganets svar