Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami výkonného orgánu