Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției