Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni għas-sena finanzjarja 2007 flimkien mar-risposti ta’ l-Aġenzija