Ziņojums par Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūras 2007. finanšu gada pārskatiem, ar Izpildaģentūras atbildēm