Ataskaita dėl Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2007 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais