Έκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Eκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού