Zadeva T-327/08: Tožba, vložena 12. avgusta 2008 – Armamento Li Causi proti Komisiji