Cauza T-327/08: Acțiune introdusă la 12 august 2008 — Armamento Li Causi/Comisia Comunităților Europene