Lieta T-327/08: Prasība, kas celta 2008. gada 12. augustā — Armamento Li Causi /Komisija