Kohtuasi T-327/08: 12. augustil 2008 esitatud hagi — Armamento Li Causi versus Euroopa Ühenduste Komisjon