Euro kursas (Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.) 2021 m. kovo 5 d. 2021/C 78/04