Sprawa C-167/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2007 r. — Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Skarga na podstawie art. 226 WE — Traktowanie skarżących przez Komisję — Zasady dobrej administracji, uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa — Zakres — Artykuł 21 WE — Prawo do wniesienia petycji — Zakres ustaleń Rzecznika Praw Obywatelskich)