Asia C-167/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 25.10.2007 — Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis ja Thomas Bolossis v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Sopimussuhteen ulkopuolinen yhteisön vastuu — EY 226 artiklaan perustuva kantelu — Se, kuinka komissio on kohdellut kantelijoita — Hyvän hallinnon, luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteet — Laajuus — EY 21 artikla — Oikeus esittää vetoomus — Oikeusasiamiehen tekemien toteamusten merkitys)