Kohtuasi C-167/06 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. oktoobri 2007 . aasta otsus — Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis ja Thomas Bolossis versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ühenduse lepinguväline vastutus — EÜ artikli 226 alusel esitatud hagi — Kaebuse esitajate kohtlemine komisjoni poolt — Hea halduse, õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtted — Ulatus — EÜ artikkel 21 — Õigus esitada petitsioon — Euroopa ombudsmani tuvastuste ulatus)