Sag C-167/06 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2007 — Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold — klage i henhold til artikel 226 EF — Kommissionens behandling af klagere — princippet om god forvaltningsskik, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning samt retssikkerhedsprincippet — omfang — artikel 21 EF — ret til at indgive andragender — omfanget af Ombudsmandens bemærkninger)