Věc C-167/06 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. října 2007 – Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Mimosmluvní odpovědnost Společenství — Stížnost na základě článku 226 ES — Zacházení se stěžovateli ze strany Komise — Zásady správného úředního postupu, legitimního očekávání a právní jistoty — Rozsah — Článek 21 ES — Petiční právo — Působnost závěrů učiněných veřejným ochráncem práv)