Komisijas Regula (EK) Nr. 955/2005 (2005. gada 23. jūnijs) par kvotas atvēršanu Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanai Kopienā