Komisijos reglamentas (EB) Nr. 955/2005 2005 m. birželio 23 d. dėl Egipto kilmės ryžių įvežimo į Bendriją kvotos atidarymo