A Bizottság 955/2005/EK rendelete (2005. június 23.) Egyiptomból származó rizsnek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról