Komisjoni määrus (EÜ) nr 955/2005, 23. juuni 2005, millega avatakse kvoot Egiptuse päritolu riisi ühendusse importimiseks