Berigtigelse til meddelelse om opslag vedrørende stillingen som direktør (M/K) i Direktoratet for Personale og Interne Tjenester — Opslag i henhold til Tjenestemandsvedtægtens artikel 29, stk. 1 og 2 ( EUT C 45A af 24.2.2009 )