Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii