Предложение за решение на Съвета за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз