Lieta T-420/20: Prasība, kas celta 2020. gada 7. jūlijā – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (“GT8”)