Asia C-183/19 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 3.12.2019 – Valittajana Fruits de Ponent SCCL ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) – Asetus (EU) N:o 1308/2013 – Makeiden ja mietojen hedelmien markkinat – Vuoden 2014 tuotantohäiriöt – Tuottajille myönnetyt väliaikaiset poikkeukselliset tukitoimenpiteet – Sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskeva kanne)