Asia C-304/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.9.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 92/43/ETY — Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu — Direktiivi 79/409/ETY — Luonnonvaraisten lintujen suojelu — Laskettelurinteiden muutostöiden ympäristövaikutusten arviointi)