ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1654/99 υποβολή: Jan Mulder (ELDR) προς την Επιτροπή. Χρησιμοποίηση αγροτικών προϊόντων για σκοπούς εκτός διατροφής.