Rådets afgørelse 2008/666/FUSP af 24. juli 2008 om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds deltagelse i Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO