Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 12 september 2007.