Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. septembra 2007.