2014 m. spalio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1052/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ Jambon de Vendée (SGN)]