Cauza T-48/07: Acțiune introdusă la data de 21 februarie 2007 — ratiopharm/OAPI (BioGeneriX)