Υπόθεση T-182/07: Προσφυγή της 29ης Μαΐου 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen κατά ΓΕΕΑ — Tequilas del Señor (TEQUILA GOLD Sombrero Negro)