Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE