Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG