Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst