Mål C-238/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 3 juni 2008 – Google France mot CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin och Tiger, franchisetagare till Unicis