Lieta C-445/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 28. septembrī iesniegusi Eiropas Kopienas Komisija par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2007. gada 18. jūlija spriedumu lietā T-189/02 Ente per le Ville vesuviane /Eiropas Kopienas Komisija