Resolutie van het raadgevend comité EGKS inzake de classificatie van schroot (met eenparigheid van stemmen en twee onthoudingen aangenomen tijdens de 337e zitting op 10 oktober 1997)