EHTY:N Neuvoa-antavan komitean päätöslauselma rautaromun luokittelemisesta (Hyväksytty yksimielisesti kahden pidättyessä 337. kokouksessa 10. lokakuuta 1997)