Oversigt over EU-afgørelser om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1. november 2020 til 30. november 2020 (Afgørelser truffet i henhold til artikel 34 i direktiv 2001/83/EF eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EF)