SKRIFTLIG FRÅGA E-0631/00 från María Ayuso González (PPE-DE) till kommissionen. Följder av att exportbidragen till jordbrukssektorn avskaffas.