Tarybos sprendimas (ES) 2020/1584 2020 m. spalio 26 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos taryboje dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 6 priedo I dalies 46 pakeitimo ir 6 priedo II dalies 39 pakeitimo, susijusių su būsimo 25 valandų kabinos pokalbių savirašio įrengimo reikalavimo atidėjimu siekiant išvengti nenumatytų pasekmių dėl COVID-19 pandemijos