Regeringsrätten, beslut av 26/10/2001 # Försäkringsaktiebolaget Skandia och Ola Ramstedt / Riksskatteverket